09211692790ﺳﻪشنبه , 29 اسفند 1396
  • قیمت : رایگان


اینکه خط خطی کردن های کودک خود را کم ارزش می دانیم،نشان می دهد که علاقه به دانش را در وجود کودک رد می کنیم. خط خطی کردن تمام حرکات دست وبازورا که لازمه ی نوشتن در سال های بعد است، رادر بر می گیرد وفعالیتی ضروری برای همه ی بچه هاست.

Alternate Text  اینکه خط خطی کردن های کودک خود را کم ارزش می دانیم،نشان می دهد که علاقه به دانش را در وجود کودک رد می کنیم.
خط خطی کردن تمام حرکات دست وبازورا که لازمه ی نوشتن در سال های بعد است، رادر بر می گیرد وفعالیتی ضروری برای همه ی بچه هاست.

📣 خط خطی کردن ها،سنگ بنای هنر کودکان هستند.🔹   (بخش اول)

  کودکان از حدود ١تا ۴سالگی از مرحله ای عبور می کنند که مربیان هنر آن را مرحله ی خط خطی کردن می نامند.

  آنها از خط خطی کردن لذت بسیار زیادی می برندوحمایت همراه با شورواشتیاق والدین برایشان بسیار مفید است.
✍️ اینکه خط خطی کردن های کودک خود را کم ارزش می دانیم،نشان می دهد که علاقه به دانش را در وجود کودک رد می کنیم.
خط خطی کردن تمام حرکات دست وبازورا که لازمه ی نوشتن در سال های بعد است، رادر بر می گیرد وفعالیتی ضروری برای همه ی بچه هاست.👌
  لازم است بدانیم عمل حرکتی که طی خط خطی کردن صورت می گیرد،مانند یادگیری بچه ها در مرحله ی رشد زبانی است وبسیار مهم است.
 خط خطی کردن ها(بخش دوم)🔹


  خط خطی کردن عملی هدفمند برای بچه هاست وفرایند رشد را نشان میدهد.

  والدین ومربیانی که سعی می کنند در این مرحله به کودک بیاموزند که چگونه یک سیب یا یک صورت را طراحی کند ،ناامنی ونگرانی را به کودک ارزانی می دارند.

  در تجربه ی کودکان زیر چهار سال ضرورتی ندارد که علایم روی ورق کاغذ ،با اشیای واقعی ارتباط داشته باشد. کودک در این مرحله به راحتی می تواند در مورد نقاشی ها وعکس های کتابها ومجلات قصه هایی بگوید.
  اولین باری که مداد به کودک می دهیم احتمالا آن را مستقیما به دهانش می برد. بهتر است مدادهای مخصوص ومناسب س کودک(بدون مواد سمی یا مضر) برایش تهیه کنیم.ضمنا دلیلی ندارد که مانع این مکاشفه ی اولیه شویم😊
✍️ اولین خط خطی های کودک شما می تواند اتفاقی باشد. سپس ارتباط ذهنی ایجاد می شود وکودک متوجه می گردد که حرکات دست او،این خطوط را روی کاغذ ایجاد می کند. در این زمان است که علاقه به خط خطی کردن بوجود می آید.

خط خطی کردن ها(بخش سوم)🔹✍️ در مراحل اولیه ی خط خطی کردن گستره ی توجه کودک بسیار محدود است ومکررا خط می کشد،در حالی که توجهش جای دیگری معطوف است .
معمولا این خطوط به جلو وعقب وبالا وپایین کشیده می شوند. وبیشتر با حرکات شانه ایجاد می شود نه با حرکات دست ها.

  همراه با رشد کودک ،هماهنگی بیشتری ایجاد می گردد وگستره ی توجهش بیشتر می گردد. سپس خط خطی ها شامل خطوط دایره ای می شود وکم کم تمام شکل هایی را که در خط خطی های (الفبا) وجود دارد،تجربه می کند.

  اولین خط خطی ها را باید به اندازه ی اولین گامها تحسین وتشویق کرد. این دو موفقیت رو به رشد تقریبا در یک زمان رخ می دهند. وهردو،نشانه ی رشد وتوانایی جدیدی هستند.
  واکنش شما نسبت به هنر فرزندتان ،در ایجاد تصویری سالم وهمراه با اعتماد به نفس از خودش به او کمک می کند وبر عزت نفس او می افزاید.

  از آنجا که شما این اثر (خط خطی کردن) را می پذیرید ،او آزادانه وبه طور طبیعی پیشرفت می کند.
خط خطی کردن ها(بخش چهارم)🔹


  در سه سالگی ،پس از حدود دوسال خط خطی کردن ،کودک کم کم به شباهت های خط خطی هایش با اشیایی که می شناسد ،توجه می کند وآنها را نامگذاری مینماید.
  کودک هنوز قصد ندارد چیزخاصی بکشد،اما پس از کشیدن شکل های مختلف متوجه می شود که آنها ویژگی های مشترکی با اشیای واقعی دارند.

  از آنجا که اشیای گوناگونی ممکن است شباهت هایی بایک شکل خاص داشته باشند،امکان دارد هربار که کودک به آن نقاشی نگاه می کندنام جدیدی به آن بدهدیا داستان متفاوتی در باره ی آن بگوید.
پس فایده ای ندارد داستان اورا به خاطر بسپارید.

  نکته👇

بسیاری از والدین نامی راکه کودک به نقاشی می دهد یا داستانی را که در مورد آن می گوید را روی نقاشی می نویسند. لازم است بدانیم این کار مداخله ای غیر ضروری در کار کودک است وترکیب کار کودک را به هم می زند.

  علاوه براین ،والدین با این کار مانع از آن می شوند که کودک در دفعات بعدی نام یا داستان تصویری را که خلق کرده است را تغییر دهد.

 خط خطی کردن ها(بخش پنجم)🔹✍️نوشته ی روی نقاشی ممکن است به عنوان تایید داستان اولیه تصور شود. این کار به توصیف تصویر پایان می بخشد ومانع از انعطاف پذیری وسیال بودن فکر کودک می شود که باید دراین مرحله از رشد به طور طبیعی جریان داشته باشد.
بهترین کار این است که ویژگی هایی که آن تصویر راشبیه چیز دیگری می کند به زبان بیاورید. مثلا تصویری که امروز آن راجاده ای بسیار طولانی توصیف می کنید،ممکن است فردا به صورت قطار درازی در آید.

 کودک شما متوجه می شود خطی که کشیده است مانند یک جاده ،یک قطار یا بسیاری از چیزهای دیگر ،بلند است.

  این ارتباط ذهنی بسیار اهمیت دارد  

خط خطی کردن ها(بخش ششم)🔹✍️اینگونه استفاده از خطوط وشکل ها به عنوان سمبلی برای چیزهای دیگر،مانند پلی برای شناخت وایجاد نشانه هایی است که در خواندن ونوشتن به کار می رود.

  به همین دلیل منطقی ،هر چه کودک در رابطه با خلق هنر تجربه ی بیشتری داشته باشد،بعدها خواندن ونوشتن را ،راحت تر خواهد آموخت.

  افرادی که بچه ها را از سنین بسیار پایین به خواندن مجبور می کنند ،فرصت این فعالیت بسیار مهم پیش از خواندن را از آنها می گیرند. در نتیجه به جای آنکه خواندن برای کودک آسان تر شود،مشکل تر می گردد.

  اگر اجازه دهیم کودک آزادانه خط خطی ها را تجربه کند ،در اواسط سه سالگی به کشف مهمی دست می یابد.
 

خط خطی کردن ها(بخش هفتم)


  گفته بودیم که اگر اجازه دهیم که کودک آزادانه خط خط ها راتجربه کند،در اواسط سه سالگی به کشف مهمی دست می یابد.

  با اتصال دوسر یک خط یک شکل پدید می آید. حالا خط خطی ها برای کودک شما یک نقطه ی شروع ویک نقطه ی پایان دارند وشکلهای خاص را در بر می گیرند.

  پیشروی از خط به سوی شکل های گرد یا بیضی گام بسیار بزرگی است.  
  کودک مکررا شکل های جدیدی را ارایه می کند وپس از مدت کوتاهی این شکل ها به اشیای واقع گرایانه ای تبدیل می گردد.

  با افزودن دونقطه به این شکل هایک صورت وبا قرار دادن شعاع هایی در درون آن،یک چرخ،گل یا خورشید بدست می آید.


  در این مسیر اگر کودک راتشویق کنید که به طور آزادانه رشد کند،یکی از شکل هایی که کودک تجربه می کند،سمبلی از دنیای هستی است که معمولا به شکل یک دایره یا مربع بایک نقطه ی مرکزی وخطوط شعاع آن است.
 

 خط خطی کردن ها(بخش هشتم)🔹 پس از آنکه کودک در خطوط مهارت می یابد،توقع می رود شکل هایی را با این مختصات بکشد

دایره سنین ٢.۵تا٣.۵سال

مربع سنین۴.۵تا۵.۵سال

مثلث سنین ۵.۵تا۶.۵سال

لوزی سنین۶.۵تا٧.۵سال

کپی کردن از روی آثار بزرگسالان یا طرح هایی که باید داخل آن رنگ شود،طبیعت کودک را تغییر نمیدهد.

🔵 مجبور کردن کودک به کارهایی که هنوز آمادگی آن را ندارد،در زمینه های دیگر به خلاقیت کودک صدمه می زند. به ویژه اعتماد به نفس اورا کم می نماید.


  خلاقیت بچه وقتی تقویت می شود ،که آنها بتوانند آثار هنری بکری خلق کنند .وقتی آنها بدون فکر کردن تصاویر آماده را رنگ می کنند ،ریشه ی این خلاقیت خشکیده وتوانایی هنری کودکان تضعیف می شود.

 

ننکته برای مادران باهوش 

زمانی که کودک یاد می گیرد بین خود ومادر تمایز قائل شود،کم کم به آنچه مادرش به او منتقل می کندتفاهم نشان می دهد.👌 این همان مفهوم یادگیری است که هارتمن بیان می کند.✔️ بنابراین مادر به عنوان نخستین موضوع عشق(شئ) کودک است که زودرس ترین یادگیری از طریق همسان سازی با او صورت می گیرد.☺️ یک مادر خوب قبل از بارداری برنامه ریزی می کند،در زمان بارداری مراقبت می کند وپس از زایمان دقت می کند. برنامه ریزی برای یک بارداری موفقیت آمیز از نظر آمادگی جسمانی،شرایط روحی ،اجتماعی،اقتصادی وطبی مراقبت وتمرکز صحیح وعلمی بر روی تخمک بارور،رویان وجنینی که در شکم دارد. ورزش ،تغذیه ومشاوره های پزشکی به موقع و... دقت در اجرای رابطه ی صحیح مادر فرزندی از اولین روز تولد الی آخر....

 

خط خطی کردن ها(بخش نهم)


  متاسفانه هرچه والدین درمورد هنر اطلاعات بیشتری داشته باشند یا تصورکنند که اطلاعات بیشتری دارند،احتمالا صدمه ی بیشتری میزنند. آنها ایده های خاص خود را دارند وقواعدی رابه صورت دایمی وثابت درمورد نحوه ی نقاشی کردن وخلق آثار به بچه ها تحمیل می کنند.

 درواقع بیشتر بچه ها به این دلیل هنر را رها می کنند که به آنها اجازه ی پیشرفت آزادانه داده نمی شود.

  وقتی بچه ها مفاهیم والدین را می پذیرند که نقاشی باید زیبا باشد وزیبا یعنی واقعگرایانه؛ درحقیقت جستجوی فردی برای درک جهان از طریق هنر پایان می یابد.

  خط خطی می تواند بیانگر رشد فیزیکی کودک وراهی برای تخلیه ی عاطفی او باشد.

 خط خطی کردن ها(بخش دهم)✍️ کودک بدون تردید نسبت به مواد هنری همان نگرشی را دارد که نسبت به زندگی دارد. بچه ها در این سن وقتی نقاشی یا طراحی می کنند ،قصد بیان احساسات خود را از طریق هنر ندارند،اما به طور ناخودآگاه دقیقا همین کار را انجام می دهند.

  با تماشای کودکی که در حال نقاشی کردن است وهمین طور با نگاه کردن به اثری که خلق کرده ،مطالب زیادی در مورد او خواهید فهمید.

  دوکودک که دریک مرحله از رشد قرار دارند ،بامواد شبیه به هم ،نقاشی های کاملا متفاوتی خواهند کشید.

  خط خطی نوعی بازنمایی دقیق رشد فکری نیز به شمار می آید. کودک پنج یا شش ساله ای که هنوز خط خطی می کند باید قبل از اینکه بتواند بخواند وبنویسد ،این مرحله را به پایان برساند

خط خطی کردن ها(بخش یازدهم)


✍️ تحمیل یا تشویق کودک به جهش از این مرحله ی مهم از طریق طراحی های واقع گرایانه،یادگیری اورا کند می کند واز آن مهم تر ،به او صدمه ی عاطفی می زند.

  کودکی باضریب هوشی متوسط باید بتواند حتی پس از آنکه نقاشی واقع گرایانه را شروع کند،به راحتی به مرحله ی خط خطی باز گردد.

  باید بدانیم بیشتر بچه ها تا سن پنج یا شش سالگی خط خطی را به کلی رها نمی کنند.

  در مدارسی که هنر را حذف می کنند ،شاگردان در خواندن مشکل دارند.در مدارسی که هنر به رنگ آمیزی نقاشی هایی تبدیل می شود که بزرگسالان کشیده اند وکودک باید آنها را به صورت تمیز وبا حرکت جلو وعقب دست رنگ کند،شاگردان با مشکلاتی در زمینه ی خواندن مواجه می شوند.

  در بعضی از مدارس ابتدایی وضعیت پایین روخوانی بچه ها باعث می شود،این مدارس برنامه های هنری را حذف کنند وزمان وپول بیشتری را صرف خواندن نمایند. این راه حل نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه آن را پیچیده تر می سازد.

  مربیان حرفه ای ،معمولا خط خطی را پیش درآمد مهمی برای روخوانی می دانند.

خط خطی کردن ها(بخش دوازدهم)


✍️ خط خطی یکی از مهمترین فعالیت های فرزند شماست. مداخله کردن در این روند طبیعی از طریق واداشتن کودک به طراحی واقعگرایانه یا تنبیه کودکی که روی سطوح غیر قابل قبول(دیوار اتاق خواب و...) نقاشی کرده است،ممکن است پیامدهای بدی دربر داشته باشد. یکی از نشانه های وجود این مشکل تکرار مداوم یک شکل است.

  این امر نشانه ای از خوداگاهی درباره ی هنر وحس بی اعتمادی درباره ی توانایی های فردی کودک است. این مشکل بیشتر برای کودکانی اتفاق می افتد. که به آنها آموخته اند،چگونه تصویری را بکشند یا حروفی را بنویسند. وآنهایی که با تماشای طراحی کردن بزرگترها سرگرم شده اند.

  بالاترین خیانتی که به رشد فرزندانمان می کنیم این است که او باید هرچه سریعتر بتواند کلمات را بخواند.

  خواندن ابتدایی وطراحی واقعگرایانه قطعا دست یافتنی است، اما معمولا به قیمت توقف رشد دیگر جنبه های زندگی کودک به دست می آید.

خط خطی ها(بخش سیزدهم)


✍️ کودکی که خط خطی را رها می کند ممکن است در آموزش نوشتن مشکل داشته باشد وقطعا هنر را به عنوان وسیله ی بیان حس فردی رها خواهد کرد. چنین نشانه هایی در کودکان را نباید کم اهمیت دانست،زیرا خط خطی می تواند بر رشد زبان وبعد ها بر توانایی های خواندن ونوشتن تاثیر بگذارد.


  اگر کودکی که کمتر از سال دارد ،در خط خطی های کوچک وخود آگاهانه اش حرکات خاصی مانند دایره را تکرار می کند ،احتمالا اعتماد به نفس خود را به توانایی طراحی از دست داده است.

  پدر یا مادر باید به تفاوت های طراحیهای کودک در خانه وبیرون از خانه یا در حضور دیگران توجه کنند.

  گاهی نیز پدر بزرگ یا مادر بزرگ خیر خواه،پرستار کودک یا مربی مهد به صورتی ناشیانه به کودک می آموزد،که با الگوهای بزرگتر ها یا طراحی هایی که داخل آنها باید رنگ شوند،چگونه طراحی کند یا بنویسد.
 وجود چنین تفاوتهایی بیانگر مانعی جدی دریادگیری است. وممکن است تا مدتها اعتماد به نفس کودک را دچار مشکل کند.

 

مطلب ادامه دارد...

نویسنده : مالک قربانی

نظرات کاربران

کاربر گرامی لطفا جهت ارسال نظر ثبت نام کنید و یا وارد شوید

نظرات شما

user profile image
دوشنبه , 13 فروردین 1397

عالی بود مرسی


کلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه سی تپ محفوظ می باشد . هر گونه کپی برداری از محتوای آموزشی با ذکر منبع مجاز می باشد.


طراحی شده توسط گروه برنامه نویسی سی تپ مهر ماه 95